جایگاه پزشکی ایران درجهان


جایگاه اول در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا
جایگاه هفدهم در کشور های جهان

تولید علم در ایران با علی رقم موانع زیاد ، با جهاد دانشمندان ایرانی ، پیشرفت چشمگیری داشته است. تا کنون دویست ده هزار سند علمی شاخص پزشکی توسط دانشمندان ایرانی در جهان تولید شده است. در سال 2014 دانشمندان ایرانی تعداد 2 هزار و 500 مقاله بیشتر از دانشمندان ترکیه تولید کرده‌اند .
عمده تولیدات علم در حوزه پزشکی را مربوط به علوم بالینی، علوم پایه و داروسازی عنوان کرد و
ایران یک درصد (1%) جمعیت دنیا را دارد ، بنابراین یک درصد تولیدات علمی جهانی نیز باید توسط دانشمندان ما انجام شود که خوشبختانه این مقدار یک و نیم درصد (1.5% ) میباشد.
0
تعداد مراکز درمانی ایران
0
تعداد تخت های درمانی
0
تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص

علاوه بر مراکز درمانی تهران ، در سایر کلان شهر های ایران نیز ، بیمارستان های فوق تخصصی و پیشرفته مشغول ارائه خدمات بروز و موثر میباشند که میتوان حسب نیاز به آنها مراجعه نمود.
طبق آمار سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، جمعیت پزشکی ایران تاکنون (1395-2017) 213 هزار نفر عضو در سراسر کشور دارد که به تفکیک عبارتند از :

 • 78 هزار نفر پزشک عمومی
 • 36 هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصص
 • 24 هزار نفر دندان پزشک عمومی
 • 2 هزار نفر دندان پزشک متخصص
 • 19 هزار نفر دکترای داروسازی
 • 1200 نفر دکترای علوم آزمایشگاهی
 • 35 هزار نفر ماما
 • 15 هزار نفر گروه‌های پزشکی پروانه دار

نام و تخصص بیمارستان های تهران

 • بیمارستان جم # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان خاتم النبیاء # تخصص: تمامی خدمات
 • بیمارستان دی # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان رسالت # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان اعصاب و روان رضایی # تخصص: اعصاب و روان
 • بیمارستان سجاد # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان شهریار # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان صارم # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان طوس # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان عرفان # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان سورنا (عیوض زاده) # تخصص: داخلی - زنان
 • بیمارستان کسری # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان کودکان طالقانی # تخصص: اطفال
 • بیمارستان کیان # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان لاله # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مادران بهشتی # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مدائن # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مردم # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مروستی # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مهر # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان مهراد # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان اعصاب و روان مهرگان # تخصص: اعصاب و روان
 • بیمارستان میمنت # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور # تخصص: چشم
 • بیمارستان هشترودیان # تخصص: داخلی – جراحی
 • بیمارستان بقیة الله الاعظم (عج) # تخصص: تمام خدمات
 • بیمارستان آبان # تخصص: داخلی - زنان
 • بیمارستان آپادانا # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان آتیه # تخصص: داخلی- جراحی
 • بیمارستان آراد # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان آریا # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان آزادی # تخصص: داخلی - زنان
 • بیمارستان روانپزشکی آزادی # تخصص: روانپزشکی
 • بیمارستان آسیا # تخصص: داخلی - جراحی - زنان
 • بیمارستان ابن سینا # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان اقبال # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان البرز # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان الوند # تخصص: داخلی - زنان
 • بیمارستان امید # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان ایران # تخصص: داخلی - جراحی - زنان
 • بیمارستان ایرانشهر # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان ایرانمهر # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان # تخصص: اعصاب و روان
 • بیمارستان بابک # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان باهر # تخصص: کودکان - زنان
 • بیمارستان بهمن # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان پارس # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان پارسیان # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان پاسارگاد # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان پاستور نو # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان تهران # تخصص: جراحی - زنان
 • بیمارستان تهرانپارس # تخصص: داخلی - جراحی
 • بیمارستان تهران کلینیک # تخصص: داخلی - جراحی